ÁLTALÁNOS  SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ARNILLA-VENDÉGLÁTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) https://www.pfk.hu weboldalon (a továbbiakban Weboldal) keresztül megrendelhető ételszállítási szolgáltatásait igénybe vevő személy (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). 

I. Szolgáltató adatai:

Név: Belvárosi Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 1238 Budapest, Hősök tere 37.
Cégjegyzékszám: 01 09 272579
Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbírósága
Adószám: 25393222243
Email cím: [email protected]
Telefonszám: +36-30-5807409 

II. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

Telefonszám: +36-30-5807409
E-mail: [email protected]

Az Ügyfélszolgálat munkanapokon 11:00-18:00 óra között érhetőek el a fenti elérhetőségeken. 

III. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ételszállítási szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus megrendelő felületen keresztül vesznek igénybe.

A Weboldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatások kizárólag regisztrált felhasználók számára elérhető.

Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően az ételszállítási szerződés alapján a Szolgáltató vállalja meleg-, vagy hideg étel kiszállítását az Ügyfél részére, az Ügyfél pedig köteles ennek ellenértékét megfizetni. A megrendelés ellenértéke tartalmazza a kiválasztott étel és csomagolásának, valamint szállításának díját.

IV. Regisztráció

A Weboldalon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges.A regisztrációra a Weboldal főoldalán található "Regisztráció" menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges: (i) vezetéknév, (ii) keresztnév, (iii) e-mail cím, (iv) jelszó, (v) mobiltelefonszám, (vi) szállítási adatok (név, cím).

Az Ügyfél, mint felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a regisztráció során. A sikeres regisztrációhoz az Ügyfélnek az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozatot. A mező kipipálásával az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

V. Megrendelés

Megrendelés érvényes regisztráció után adható le a Weboldalon. A Szolgáltató és az Ügyfél között érvényes regisztrációt és a megrendelés leadását követően ételszállítási szerződés jön létre jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.

A Szolgáltató weboldalán a rendelhető ételek tartalma, főbb jellemzői az adott termék mellett feltüntetésre kerülnek. 

Az ételszállítási díj mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót tartalmazza.

Az Ügyfél a kívánt napra vonatkozó rendelését az azt megelőző nap 10:00-ig adhatja le, de a hét többi napjára vonatkozó megrendeléseket a Weboldalon keresztül bármikor leadhatja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az étel közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató megtagadhatja a termék hibás áron való kiszállítását.

Megrendelés feladására a Weboldalon a "Szeretnék rendelni" használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes ételekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található "Kosárba teszem" használatával teheti a Kosarába. Majd ezt követően a "Tovább a pénztárhoz" használatával tudja véglegesíteni rendelését. 

Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a "Tovább a fizetéshez"-re kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés módját. 

Heti menü ellenértékének megfizetése történhet előre, a megrendelés leadásával egyidejűleg, vagy a megrendelés átvételének időpontjában.

Az egyes ételekre utaló vagy hivatkozó képek csak illusztrációk, nem jelentik annak az ételnek a konkrét megjelenésér, melyet az Ügyfél kiválasztott vagy kiválasztani kívánt.

VI. Adatbeviteli hibák javítása

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig az elektronikus felületen bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

VII. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató által a Weboldalon közzétett termékek ajánlati felhívásnak minősülnek. 

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt étel tulajdonságainak felsorolását, mennyiségét és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

VIII. Szállítási és fizetési feltételek

A Szolgáltató a megrendelt terméket az Ügyfél által megadott szállítási címre, futárszolgálat útján teljesíti. 

Szolgáltató a megrendelt ételek kiszállítását kizárólag hétköznapokon 6:00 és 12:00 óra között végzi. Hétvégén a Szolgáltató pénteken teljesíti a szombati valamint vasárnapi diéták kiszállítását.

Rendeléseket Szolgáltató Budapest területén teljesíti.

Az Ügyfélnek a rendelés leadásának folyamán lehetősége nyílik kiválasztani, hogy hogyan kíván fizetni. Ügyfél a rendelés díját  készpénzes fizetésben (a rendelést teljesítő futárnak) rendezheti.

IX. Rendeléstől való visszalépés joga

Amennyiben a Szolgáltató a megrendelt terméket leszállítja a megadott címre, azonban az Ügyfél a terméket nem veszi át, a termék átvételét megtagadja, a termék ellenértékét nem fizeti meg, úgy ezen tényt, és a Szolgáltató rögzíti, azzal, hogy a Szolgáltató az Ügyfél ismételt vagy újabb megrendeléseit az elmaradt díj megfizetéséig jogosult megtagadni, avagy az elmaradt díj megfizetéséhez kötni az ételszállítási szerződés teljesítését.

X. Elállás joga

Az ételszállítási szerződés jellegénél fogva az Ügyfelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § d) és e) pontja alapján nem gyakorolhatja az elállás illetve felmondás jogát – tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a megrendelés elküldésével azonnal megtörténik, valamint tekintettel arra, hogy megrendelhető termékek romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.

A rendelés annak leadását követően nem módosítható vagy mondható le – kivételt képez ez alól, ha a rendelés a leadás napjára szól, és ebben az esetben a rendelés leadása után 10 percen belül jelzi ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatának;valamint lehetőség vagy a módosításra és lemondásra, ha a rendelés a következő vagy azt követő napra szól, azzal, hogy ebben a rendelést megelőző nap 12:00 óráig mondható le vagy módosítható.

Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.

XI. Szavatosság

A Szolgáltató az Ügyfél által nála bejelentett szavatossági igényéről minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvből az Ügyfél másolatot kap.

Fogyasztó a kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltató termékei élelmiszereknek minősülnek. Szolgáltató a termék csomagolásán feltünteti a minőség megőrzési időt és fogyaszthatósági időt.

Szolgáltató felé közölt panaszok teljesítésének feltétele, hogy az Ügyfél igazolja a termék megfelelő tárolását.

A minőség megőrzési időn túl minőségi kifogásokat nem fogad el a Szolgáltató. A fogyaszthatósági időn túl a termék fogyasztásra alkalmatlan, ezért amennyiben azt az Ügyfél elfogyasztja, panasszal a Szolgáltató felé nem élhet.

Valamennyi terméket folyamatosan hűtőben kell tárolni, és a melegételt csak a fogyasztás előtt lehet felmelegíteni, és azt nyomban el kell fogyasztani. Ismételt felmelegítés esetén a Szolgáltató felelősséget nem vállal a termék minőségéért és fogyaszthatóságért.

XII. Felelősség

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató kizárja felelősségét minden olyan kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

Az Ügyfelet terheli a számítógépe/okostelefonja, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag az Ügyfél felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

Az Ügyfél köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

Postázási cím: 1077 Budapest, Király utca 43.
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +36-30-733-1809

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a fentebb megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 12:00-20:00 óra között fogadja.

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Békéltető testület. A termékek (ételek) minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: [email protected]
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató legfeljebb 10 (tíz) mennyiségekre vonatkozó rendeléseket teljesít.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

A szerződés nyelve magyar.

A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Weboldalon keresztül történő vásárlásokat "az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről” szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv., továbbá "a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól" szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (Ptk.) szabályozza.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, ám az esetleges változásokról a honlapján közleményt tesz közzé. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadás időpontjában érvényes ÁSZF az irányadó.

Budapest, 2018. augusztus 6.